Yeminli Tercüme Hizmetleri
caybaslik

Ticari Çeviri

Pozitif yönde değişim için çözümler üretmek için buradayız.

Tercümesini yaptığımız evraklar

Akreditif, Anlaşma, Başvurular, Belgeler, Beyannameler, Bilançolar, Cüzdanlar, Davetiyeler, Devirler, Doküman, Ekstreler, Evraklar, Fatura, Ferman, Form, Gelir tablosu, Hesaplar, İbraname, İhale çevirileri, İhale dosyaları, İhale şartnamesi, İşlemler, Kararlar, Karneler, Kefaletname, Kimlik, Konşimento, Kontratlar, Kurul kararı, Levhalar, Lisans, Mizan, Mukaveleler, Muvafakatname, Patent, Planlar, Poliçeler, Projeler, Raporlar, Resmi belge, Ruhsatlar, Senet, Sertifikalar, Sigorta, Sirküler, Sözleşmeler, Şartnameler, Taahhütnameler, Teklifler, Temlikname, Ticaret sicil gazetesi, Tüzük, Vasiyetname, Yazışmalar ve Yönetmelikler gibi ticari alandaki belgelerin bu alanda uzman çevirmenlerce çevirilerini yapmaktayız.

005

Teknik Çeviri

Gelişen trendleri izleyerek müşterilerimize bu alanlarda özelleştirilmiş hizmetler sunmaktayız.

Tercümesini yaptığımız evraklar

İnşaat ve tekstil makineler dahil olmak üzere tüm endüstriyel ürün, makine ve aygıtlara ait kullanım, bakım ve kurulum kılavuzları; bu ürünlere ait, katalog ve broşür çevirileri; elektronik ve iletişim cihazları ve sistemleri ile ilgili tüm teknik belgeler, güvence ve kalite yönetim sistemleri sertifikaları; otomotiv, mimarlık, tekstil, inşaat, çevre, kimya, ekonomi alanlarında tün teknik metinler, sertifikalar ve şartnamelerin çevirilerini yapmaktayız.

006

Akademik Çeviri

Bilimsel bir deney, sonuçları ne kadar göz kamaştırıcı olursa olsun, bu sonuçlar yayımlanıncaya kadar tamamlanmış değildir.

Tercümesini yaptığımız evraklar

Makaleler, yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, ödevler, projeler, sunumlar, akademik araştırmalar, bilimsel makaleler gibi çeşitli konularda akademik çevirilerini yapmaktayız

brbs-e

Hukuki Çeviri

Tercüme konularındaki bilgi birikimimiz, deneyimlerimiz ve diğer kaynaklarımızla iş performansının iyileştirilmesine katkıda bulunabilmekteyiz.

Tercümesini yaptığımız evraklar

Kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, ihale dosyaları, hukuki yazışmalar, vekâletnameler, sözleşmeler, beyannameler, iş teklifi ve patent başvuruları, gibi konularında çeviriler yapmaktayız.

Back to Top